ALUS KVARTĀLA MANIFESTS

Alus kvartāla dibinātāji parakstījuši tā manifestu, apņemoties veicināt alus baudīšanas kultūru Latvijā, godāīstu meistarību, sekmēt Latvijā darītā alus ražošanas attīstību un kvalitāti, rosināt atklātību, godīgi brūvējot alu un uzrādot visas tā sastāvdaļas, iepazīstināt Rīgas pilsētas viesus ar Latvijas alus savdabību un cildinot nest Latvijas garšas pasaulē, kā arī atbalstīt mazo alus darītāju un kroģētāju sadarbību un amata brālību.